بیماری های واگیردار در شعر
فرهنگی و ادبی

رد پای بیماری های واگیردار در شعر فارسی

 این روزها هر جا که می‌نشینیم یا هر جا که در فضای مجازی سرک می‌کشیم، بحث درباره ویروس کرونا و شیوع و عوارض آن در کشور داغ است و هر کسی از دید خود درباره این اتفاق صحبت می‌کند.شاید برای شما هم سوال باشد شعر کلاسیک چه موضعی درباره بیماری های واگیردار دارد. این روزها [...]