بیمه بیکاری ایام کرونا
اقتصاد

۹۰ درصد مشمولان بیمه بیکاری دریافت کردند | افراد جامانده با ۱۴۲۰ تماس بگیرند

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی: ۹۰ درصد افرادی که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا ثبت نام کرده بودند بیمه بیکاری خود را دریافت کرده اند، افراد جامانده از این مقرری می توانند با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند . مهرداد قریب، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۹۰ [...]