مسعود مهرابی درگذشت
فرهنگی و ادبی

مسعود مهرابی، مدیر مسئول ماهنامه فیلم درگذشت

مسعود مهرابی مدیر مسئول ماهنامه فیلم، مولف کتاب‌های سینمایی و مورخ سینما درگذشت. مسعود مهرابی مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله «فیلم» و مولف کتاب‌های سینمایی و مورخ سینما در ۶۶ سالگی درگذشت. مسعود مهرابی، مدیر مسئول مجله فیلم و نویسنده چند کتاب سینمایی است که می‌توان به کتاب‌های «تاریخ سینمای ایران»، « پوسترهای فیلم ۱۳۰۵-۱۳۷۱»، [...]