آمار بیکاری در سال ۹۸
اقتصاد

آمار بیکاری در سال ۹۸ | نرخ بیکاری جوانان ۲۶ درصد شد

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری و آمار بیکاری در سال ۹۸ حاکی از آن است که این شاخص در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ١٣٩٧، ١,٥ درصد کاهش یافته است.  نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٣٩٨ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال [...]