اطلاعات کارت های بانکی
به تازگی منتشر شده

اطلاعات کارت بانکی ۴۶۰ هزار نفر در ترکیه به فروش گذاشته شد

رکورد سرقت اطلاعات کارت های بانکی ترکیه شکسته شد و اطلاعات ۴۶۰ هزار نفر برای فروش گذاشته شد بزرگترین تخلیه اطلاعات کارت های اعتباری در ترکیه شکسته شد و اطلاعات بیش از ۴۶۰ هزار نفر به سرقت رفته است و اکنون در یک وب سایت مشکوک برای فروش گذاشته شده است ، محققان امنیتی Group-IB [...]