ذخایر آب سدهای کشور
اجتماعی و حوادث

 ذخایر آب سدهای کشور به ۳۵ میلیارد مترمکعب رسید

در حال حاضر با پر بودن ۷۰ درصدی مخازن سدهای کشور ذخایر آب سدها به حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. افزایش ذخایر آب سدهای کشور در حال حاضر از مجموع ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت مخازن سدهای کشور، حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب آب پشت سدهای کشور ذخیره شده است. این مقدار به [...]
افزایش قیمت آب و برق
اجتماعی و حوادث

جزئیات افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۹

رضا اردکانیان، وزیر نیرو درمورد اینکه آیا درسال ۹۹ افزایش قیمت آب و برق را در کشور شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: از ۲ سال پیش هیئت وزیران با توصیه و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو را در افزایش سالیانه تعرفه‌های آب و برق که هر سال مقداری نسبت به سال قبل اضافه‌تر می‌شد به [...]