آزادی اسدبیگی پرداخت حقوق کارکنان
اجتماعی و حوادث

آزادی اسدبیگی مشروط به پرداخت حقوق کارکنان شرکت کشت هفت تپه

قاضی مسعودی گفت: آزادی اسدبیگی جهت پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید از منابعی بجز ده میلیون یوآن توقیف شده وی پرداخت شود. دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ [...]