افزایش یارانه نقدی
به تازگی منتشر شده

یارانه نقدی ۷۵ هزار تومن می شود

عضو هیات رئیسه مجلس از احتمال افزایش یارانه نقدی به ۷۵ هزار تومان به تمامی مردم و خلق منابع جدید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی با انتقاد از نحوه پرداخت کمک معیشتی به مردم، گفت: دولت در پرداخت یارانه بنزین عمل مناسبی نداشته است به همین دلیل افراد بسیاری به [...]