تکذیب قرنطینه تهران
اجتماعی و حوادث

قرنطینه تهران تکذیب شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران قرنطینه تهران را تکذیب کرد. امین بابایی با تکذیب قرنطینه تهران اظهار کرد: این خبر کاملاً کذب و دروغ است ضمن اینکه انتظار ما که بارها نیز تأکید شده این است که مردم اخبار را از رسانه‌های رسمی  پیگیری کنند. مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری [...]