مشمولان سربازی متقاضی شرکت در کنکور
فرهنگی و ادبی

وضعیت مشمولان سربازی که متقاضی شرکت در کنکور هستند

به دنبال اعلام تعویق در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری و برخی نگرانی‌های مطرح شده از سوی مشمولان سربازی که متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بودند، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را ارائه کرد. امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح [...]