رکود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰
اقتصاد

رکود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ قطعی است

یک اقتصاددان گفت: در سه ماهه دوم سال میلادی جاری به دلیل شیوع کرونا شاهد ۲۰ تا ۵۰ درصد سقوط رشد تولید ناخالص داخلی جهان خواهیم بود و این نرخ در کل سال جاری کاهش خواهد یافت بدین ترتیب رکود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ قطعی است. به گزارش راشاتودی، استین یاکوبسن، اقتصاددان ارشد و [...]