جاماندگان دریافت یارانه
اقتصاد

تکلیف جاماندگان دریافت یارانه مشخص شد

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است امکان ثبت‌نام برای جاماندگان دریافت یارانه را فراهم کند.

جاماندگان دریافت یارانه

پیش بینی شده است آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌هـای امـور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس این گزارش از سال ۱۳۹۳ برخی از خانوارها از دریافت یارانه بازماندند اما شرایط ثبت نام این خانوارها فراهم نشده است. پیش از این نیز در قانون بودجه پیش بینی ایجاد تمهیداتی برای ثبت نام یارانه از سوی جاماندگان لحاظ شده بود. در صورت اجرای این مصوبه خانوارهایی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نمی کنند رد سال اینده می توانند ثبت نام کنند.

در عین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیـه بانکهـای اطلاعـاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین مـی گـردد نسـبت بـه شناسـایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸، مشـمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (۵/۱۴ (%شرکت ملی نفت ایران نمیشود.

به موحب پیش بینی های صورت گرفته عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فـروش حاملهـای انـرژی موضـوع مـاده (۳۸ )قـانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شـهرداری هـا و دهیاری‌ها پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *